Projecte Quesada

Control i seguiment de comandes de realització de obres de taller de marbreria

Aquest projecte gestiona la realització de làpides i altres productes funeraris. Tenint en compte la situació dels clientes, s'ha tenint en compte la màxima cura en la seva execució i evitar qualsevol problema durant la realització de les comandes.

Cada comanda està calendartizada per tal no sobrapassar les dates de lliurament amb un sistema de alertes que va informant del avenç de cada comanda i avisos de quan s'apropen les dates finals.

Hi ha una conexió a les plataformes dels proveïdors per garantir que sempre es dipossa dels materials i no s'enderrareix el lliurament

Una vegada lliurant, es generen les factures adients que están detallades per que les asseguradores puguin fer l'excució de l'asegurnça sense problemes burocràticos o per manca de dades.

Dins de l'aplicació hi ha una eina per fer un esquema inicial del producte final i ser envïada a taller per poder evaluar els materials necesaris.