Projecte Storage

Gestió i control de l'opcupació i contractes de trasters i parkings

Aquest projecte s'ha dissenyat per al la gestió de lloger de trasters i places pàrking a diversos centres a la província de Barcelona.

Tota la informació están enllaçada per tal que la seva gestió es faci amb la filosofia de "mínim nombre de clicks" per poder fer cualsevol gestió.

S'ha establert uns ámbits de visió porque només els usuaris associats a un dels centres no puguin veure informació dels altres centres, complint així la protecció de dades segmentada dins de la aplicació.

La generació d'un contracte de lloguer es converteix en una tasca senzilla perque l'aplicació va guiant a l'usuari durant el procés i a més limita al máxim prossible la entrada d'errades humanes durant la realització.
Una vegada omplert la fitxa del lloguer es genera automàticament el document del contracte que es pot signar presencialment a les oficines del centre o ser envïat per email amb la plataforma Firmafy.

Durant la durada del contracte es van generant les factures segons la periodifcació de pagament establerta per a cada contracte.

S'ha afegit un control de canvis en les condicions de contracte per poder fer una traçabilitat d'aquestes

Aquest projecte ja està plenament en funcionament i a més s'estan afegint noves funcionalitats sense afectar el treball diari dels usuaris

Pels bons resultats obtinguts aquest projecte, s' està estudiant afegir la possiblitat de gestionar la resevra de sales d'esdeveniments fent servir la mateixa plataforma i forma de treballar.